Obchodní podmínky

Obecné podmínky

 • Sport Café Pizzeria (prodávající) se sídlem na Ještědská 202, Horní Hanychov v Liberci, identifikační číslo: XXXX, dodává zboží na základě telefonické objednávky nebo z on-line internetové objednávky (na www.pizzasport.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Sport Café Pizzeria si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.pizzasport.cz.

Registrace a objednávky

 • Při objednávce je kupujícímu (zákazníkovi) nabídnuto provést objednávku bez registrace, s registrací a nebo se přihlásit do již existující účtu. Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.pizzasport.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ve kterém bude vedena historie objednávek.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.
 • Na základě provedení telefonické objednávky na telefon uvedený v sekci s kontakty není nutno žádné registrace kupujícího.
 • Při telefonické objednávce budou po Vás naši operátoři vždy požadovat jen nezbytně nutné informace: adresu dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět.
 • Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Přeprava a dodací podmínky

 • Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.
 • Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu s minimální hodnotou minimální objednávky.
 • Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH. Balné a dovoz jsou započítány zvlášť při uskutečnění objednávky a to v rámci hodnoty objednávky a mapy rozvozu. Sport Café Pizzeria si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.pizzasport.cz a měnit ho dle vlastního uvážení.
 • Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.
 • Sport Café Pizzeria dodává nejlepší pizzu ve městě za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu, pokud se však stane, že zboží neodpovídá stanovené kvalitě nebo neodpovídá objednávce, zákazník má nárok na výměnu zboží. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval objednávku, jestli odpovídá jeho objednávce.
 • Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech nebo chladících boxech.

Rozvoz

 • Sport Café Pizzeria si vyhrazuje právo nerozvážet produkty do lokalit mimo rozvozový plán.
 • Za služby poskytnuté naší firmou můžete platit hotově nebo stravenkami ticket restaurant, sodexo, cheque dejeuner. Sport Café Pizzeria si tímto vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek nevydávat. Je umožněno platit i takzvaným dárkovým šekem, který musí obsahovat všechny náležitosti, jinak je dárkový kupón neplnohodnotný a tudíž i neplatný. Dárkový kupón musí obsahovat evidované identifikační číslo, hodnotu poukázky, platné razítko firmy Sport Café Pizzeria, podpis majitele nebo provozního firmy a laminace poukázky nesmí být porušena. Jsou akceptovány platby v české měně a v eurech.
 • Sport Café Pizzeria je rozvozová firma ne donášková služba! Vyjímkou jsou objednávající ZTP.
 • Při platbě platební kartou Vám bude účtována transakční přirážka, spojená s náklady na transakci ve výši 2,5 % z celkové částky dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Celá přirážka slouží k pokrytí nákladů bance za využívání platebního terminálu.

Reklamační řád

 • Sport Café Pizzeria má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na horkou linku XXX YYY ZZZ a náš operátor danou stížnost řádně projedná s objednávajícím a následně navrhne řešení dané situace.
 • Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.
 • Reklamace vyřizujeme na telefonní lince XXX YYY ZZZ a to v otevírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email info@pizzasport.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z "info" emailu však může trvat až několik dní.
 • Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit.
 • Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána.
 • Reklamované zboží nelze vyměnit nebo za něj vrátit peníze, pokud objednávající nepředloží účtenku.
 • Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.
 • Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši horkou linku XXX YYY ZZZ. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.
 • Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@pizzasport.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
 • Na základě registrace nebo objednávky na stránkách www.pizzasport.cz nebo při objednávce po telefonu může být Kupující kontaktován na jeden z poskytnutých kontaktních údajů Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 • Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to:
  • e-mailovou adresu lze odhlásit v sekci Newsletter,
  • všechny údaje lze odhlásit odesláním zprávy na info@pizzasport.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pizzasport.cz Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Sport Café Pizzeria obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.